previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

"Najbolji nrijatelj mi je onaj ko mi pruži knjigu koju nisam čitao. Abraham Linkoln ,,

Ciljevi i zadaci

Udruženje ”Adligat” je osnovano kako bi unapredilo kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju naše zemlje, ali i drugih naroda i zemalja. Baštinimo i promovišemo kulturno i umetničko blago svoje zemlje, ali i svih drugih država sveta, uz stalnu međunarodnu razmenu i saradnju.
Glavni zadatak Udruženja je formiranje i uspešno poslovanje Biblioteke Lazić (od 1882), Muzeja srpske književnosti i Muzeja knjige i putovanja.
Po statutu, Udruženje je osnovano radi ostvarivanja sledećih ciljeva i zadataka:

Opšti ciljevi
 
– Promocija kulture, umetnosti, nauke i znanja uopšte, kao vrhunskih vrednosti čovečanstva;  
– Predstavljanje Srbije i srpskog naroda putem duhovnog stvralaštva i umetničkih, kulturnih i naučnih vrednosti;  
– Međunarodna saradnja sa drugim kulturama, državama i narodima iz celog sveta i njihovo predstavljanje u Srbiji;  
– Promocija knjige i čitanja među svim kategorijama stanovništva, sa posebnim osvrtom na zaštićene kategorije;  
– Očuvanje i širenje duha tolerancije i različitosti;  
– Razvoj pozitivnog odnosa prema kulturi, umetnosti, nauci i toleranciji različitosti;  
– Pomoć i organizovanje naučnog i stručnog istraživanja u oblasti kulture, umetnosti i nauke;  
– Izgradnja i očuvanje svesti o značaju kulture, nauke i umetnosti;  
– Očuvanje i promocija pisane reči i zaštita autorskih prava;  
– Edukacija i stručno usavršavanje, organizovanje kongresa, seminara, radionica i predavanja, uz učešće specijalizovanih stručnjaka;  
– Podsticaj obrazovanja mladih, a posebno dece zaštićenih ili manjinskih kategorija stanovništva;  
– Podsticanje zaštite i održivog korišćenja prirode i kulturnog nasleđa;  
– Omasovljavanje učešća građana u kulturnim i umetničkim aktivnostima;  
– Poboljšanje uslova za bavljenje kulturom i umetnošću;  
– Unapređenje i očuvanje kulturnih i umetničkih vrednosti i pomoć pri njihovom stvaranju;  
– Promocija saznajnih putovanja i kulturnog turizma; promocija individualnih putovanja, tzv. bekpeker-turizma;  
– Domaća i međunarodna institucionalna saradnja sa nevladinim sektorom, drugim organizacijama i javnim ustanovama iz oblasti kojima se bavi Udruženje (biblioteke, muzeji, pozorišta, umetničke galerije, itd.);  
– Promocija održivog razvoja i ekološke svesti stanovništva;  
– Druge aktivnosti, uključujući humanitarni rad na drugim poljima, koje su u funkciji ostvarivanja osnovnih ciljeva Udruženja. 
 
Posebni ciljevi
 
– Očuvanje Biblioteke Lazić (od 1882), njeno unapređenje, omogućavanje javnog korišćenja fondova i prezentacija fondova u javnosti; 
– Stvaranje Muzeja knjige i putovanja, Muzeja srpske književnosti i/ili muzejskih (izložbenih) postavki u okviru Biblioteke Lazić; 
– Stvaranje zbirke biblioteka-legata važnih intelektualaca ili porodica i čuvanje tih kolekcija u njihovoj celosti za sledeće generacije; 
– Stvaranje Muzeja Novosadske racije u Novom Sadu ali i drugih muzeja i biblioteka širom Srbije; 
– Pomoć drugim bibliotekama, muzejima i sličnim institucijama; 
– Stvaranje zbirki strane knjige, publikacija iz svih zemalja i svih kultura sveta, predstavljanje celokupne ljudske civilizacije, istorije i kulture putem pre svega knjiga, a zatim i drugih predmeta; 
– Stvaranje zbirki ugrožene literature i predmeta, a posebno stare i retke knjige, literature o manje poznatim državama i narodima, zabranjene i cenzurisane literature, u okviru Biblioteke Lazić;  
– Staranje o poverenim legatima, itd., u okviru Biblioteke Lazić; 
– Očuvanje i promocija srpske kulture; 
– Promocija slovenskog povezivanja i stvaranje sveslovenske biblioteke;  – – Očuvanje sećanja na važne ličnosti iz oblasti kulture, umetnosti i nauke, posebno sa teritorije Srbije, koje su na neki način povezane sa Udruženjem, ali i drugih važnih ličnosti iz srpske i svetske istorije; 
– Očuvanje tradicije sećanja na porodicu Lazić; 
– Osmišljavanje revitalizacije kulturološke i turističke ponude Srbije i kulturološka reafirmacija Srbije u međunarodnim okvirima; 
– Promocija kulturnih prava i prava na duhovni razvoj zaštićenih kategorija stanovništva (deca, tinejdžeri, studenti, penzioneri, invalidi, nacionalne manjine, itd.). 
 
Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka, Udruženje, naročito:
 
– organizuje rad i aktivnosti Muzeja knjige i putovanja; 
– organizuje rad i aktivnosti Muzeja srpske književnosti; 
– organizuje rad i aktivnosti Biblioteke Lazić (od 1882) 
– organizuje rad i aktivnosti Muzeja Novosadske racije u Novom Sadu 
– organizuje stručne sastanake, seminare, kongrese, predavanja i multimedijalne promocije u zemlji i inostranstvu; 
– vrši usmeravanje i edukovanje kadrovskog potencijala radi razvoja i unapređenja kulture, umetnosti i međunarodne saradnje; 
– angažuje svoje resurse u izradi naučnih, informatičkih i drugih projekata iz datih i srodnih oblasti; 
– prikuplja, čuva i obrađuje književnu, naučnu, stručnu i ostale vrste literature; 
– podstiče međunarodnu razmenu i unapređuje međunarodnu saradnju; 
  obezbeđuje pružanje profesionalne pomoći; 
– sarađuje sa drugim udruženjima iz istih i srodnih oblasti, kao i sa drugim organizacijama u zemlji i u svetu; 
– sarađuje sa medijima radi popularizacije kulture, umetnosti i međunarodne saradnje i informisanja javnosti o radu i rezultatima Udruženja. 
 
Udruženje organizaciono objedinjuje i stručno usmerava rad članova Udruženja.
Udruženje će svoje ciljeve i zadatke realizovati svojom javnom delatnošću na osnovu usvojenih planova i programa rada.
   

Zanimljivi eksponati

Zanimljivi eksponati

Print Friendly, PDF & Email