Tematske kolekcije

Tematske kolekcije su napravljene  za onaj materijal koji nije pogodan za raspoređivanje po geografskom kriterijumu (npr. nauka), kao i za one kolekcije koje zbog svoje važnosti ili tipa građe više odgovaraju stvaranju zasebne kolekcije.

Print Friendly, PDF & Email