previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

"Najbolji nrijatelj mi je onaj ko mi pruži knjigu koju nisam čitao. Abraham Linkoln ,,

Legat dr. Miloša Nemanjić

  Dr Miloša Nemanjić (1932-2016) – dipl. sociolog sa specijalizacijom u Parizu i doktoratom na temu filmske i pozorišne kritike u Beogradu u drugoj polovini HH veka, bio je dugogodišnji saradnik Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i njegov direktor, glavni i odgovorni urednik časopis Kultura, ali i predsednik Sociološkog društva Srbije. Njegova bibliografija obuhvata više od 450 jedinica, među kojima se ističu radovi Kulturne potrebe (1975), Filmska i pozorišna publika Beograda (1991), Jedan vek srpske stvaralačke inteligencije 1820-1920. (2001), Književna kultura Srbije – sociološki eseji i istraživanja (1975-2005). Od 2000. godine orijentiše se na socijalnu gerontologiju. Bio je predsednik Gerontološkog društva Srbije. 

  U legatu se nalazi celokupna njegova biblioteka, rukopisi i korespondencija. 

  Celokupna kolekcija sociologije u našem fondu nosi naziv „Dr Miloš Nemanjić“.

Zanimljivi eksponati

Zanimljivi eksponati

Print Friendly, PDF & Email