previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

"Najbolji nrijatelj mi je onaj ko mi pruži knjigu koju nisam čitao. Abraham Linkoln ,,

Kolekcija prava, ekonomije, politike i sociologije

  Podkolekcija pravne literature sa više od dvadeset hiljada bibliografskih jedinica jedna je od značajnijih u regionu. Formirana je zahvaljujući Advokatskoj kancelariji „Lazić“ i Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Značajne donacije upućene su i od strane Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Osijeku. Digitalizaciju stare i retke pravne literature u našem fondu organizvala je Britanska biblioteka u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“. Za formiranje ovog fonda posebno se zahvaljujemo našem osnivaču, Svetlani Mirčov.

  Podkolekcija ekonomije nastala je zahvaljujući našem osnivaču Mihailu Jovanoviću i danas broji više od deset hiljada bibliografskih jedinica. Kolekcija sociologije nosi naziv po našem osnivaču, sociologu Milošu Nemanjiću, zahvaljujući kome je formirana i broji više od pet hiljada bibliografskih jedinica.

Zanimljivi eksponati

Zanimljivi eksponati

Print Friendly, PDF & Email