previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

"Најбољи nријатељ ми је онај ко ми пружи књигу коју нисам читао. Абрахам Линколн ,,

Циљеви и задаци

Удружење ”Адлигат” је основано како би унапредило културу, уметност и међународну сарадњу наше земље, али и других народа и земаља. Баштинимо и промовишемо културно и уметничко благо своје земље, али и свих других држава света, уз сталну међународну размену и сарадњу.
Главни задатак Удружења је формирање и успешно пословање Библиотеке Лазић (од 1882), Музеја српске књижевности и Музеја књиге и путовања.
По статуту, Удружење је основано ради остваривања следећих циљева и задатака:

Општи циљеви
 
– Промоција културе, уметности, науке и знања уопште, као врхунских вредности човечанства;  
– Представљање Србије и српског народа путем духовног ствралаштва и уметничких, културних и научних вредности;  
– Међународна сарадња са другим културама, државама и народима из целог света и њихово представљање у Србији;  
– Промоција књиге и читања међу свим категоријама становништва, са посебним освртом на заштићене категорије;  
– Очување и ширење духа толеранције и различитости;  
– Развој позитивног односа према култури, уметности, науци и толеранцији различитости;  
– Помоћ и организовање научног и стручног истраживања у области културе, уметности и науке;  
– Изградња и очување свести о значају културе, науке и уметности;  
– Очување и промоција писане речи и заштита ауторских права;  
– Едукација и стручно усавршавање, организовање конгреса, семинара, радионица и предавања, уз учешће специјализованих стручњака;  
– Подстицај образовања младих, а посебно деце заштићених или мањинских категорија становништва;  
– Подстицање заштите и одрживог коришћења природе и културног наслеђа;  
– Омасовљавање учешћа грађана у културним и уметничким активностима;  
– Побољшање услова за бављење културом и уметношћу;  
– Унапређење и очување културних и уметничких вредности и помоћ при њиховом стварању;  
– Промоција сазнајних путовања и културног туризма; промоција индивидуалних путовања, тзв. бекпекер-туризма;  
– Домаћа и међународна институционална сарадња са невладиним сектором, другим организацијама и јавним установама из области којима се бави Удружење (библиотеке, музеји, позоришта, уметничке галерије, итд.);  
– Промоција одрживог развоја и еколошке свести становништва;  
– Друге активности, укључујући хуманитарни рад на другим пољима, које су у функцији остваривања основних циљева Удружења. 
 
Посебни циљеви
 
– Очување Библиотеке Лазић (од 1882), њено унапређење, омогућавање јавног коришћења фондова и презентација фондова у јавности; 
– Стварање Музеја књиге и путовања, Музеја српске књижевности и/или музејских (изложбених) поставки у оквиру Библиотеке Лазић; 
– Стварање збирке библиотека-легата важних интелектуалаца или породица и чување тих колекција у њиховој целости за следеће генерације; 
– Стварање Музеја Новосадске рације у Новом Саду али и других музеја и библиотека широм Србије; 
– Помоћ другим библиотекама, музејима и сличним институцијама; 
– Стварање збирки стране књиге, публикација из свих земаља и свих култура света, представљање целокупне људске цивилизације, историје и културе путем пре свега књига, а затим и других предмета; 
– Стварање збирки угрожене литературе и предмета, а посебно старе и ретке књиге, литературе о мање познатим државама и народима, забрањене и цензурисане литературе, у оквиру Библиотеке Лазић;  
– Старање о повереним легатима, итд., у оквиру Библиотеке Лазић; 
– Очување и промоција српске културе; 
– Промоција словенског повезивања и стварање свесловенске библиотеке;  – – Очување сећања на важне личности из области културе, уметности и науке, посебно са територије Србије, које су на неки начин повезане са Удружењем, али и других важних личности из српске и светске историје; 
– Очување традиције сећања на породицу Лазић; 
– Осмишљавање ревитализације културолошке и туристичке понуде Србије и културолошка реафирмација Србије у међународним оквирима; 
– Промоција културних права и права на духовни развој заштићених категорија становништва (деца, тинејџери, студенти, пензионери, инвалиди, националне мањине, итд.). 
 
Ради остваривања својих циљева и задатака, Удружење, нарочито:
 
– организује рад и активности Музеја књиге и путовања; 
– организује рад и активности Музеја српске књижевности; 
– организује рад и активности Библиотеке Лазић (од 1882) 
– организује рад и активности Музеја Новосадске рације у Новом Саду 
– организује стручне састанаке, семинаре, конгресе, предавања и мултимедијалне промоције у земљи и иностранству; 
– врши усмеравање и едуковање кадровског потенцијала ради развоја и унапређења културе, уметности и међународне сарадње; 
– ангажује своје ресурсе у изради научних, информатичких и других пројеката из датих и сродних области; 
– прикупља, чува и обрађује књижевну, научну, стручну и остале врсте литературе; 
– подстиче међународну размену и унапређује међународну сарадњу; 
  обезбеђује пружање професионалне помоћи; 
– сарађује са другим удружењима из истих и сродних области, као и са другим организацијама у земљи и у свету; 
– сарађује са медијима ради популаризације културе, уметности и међународне сарадње и информисања јавности о раду и резултатима Удружења. 
 
Удружење организационо обједињује и стручно усмерава рад чланова Удружења.
Удружење ће своје циљеве и задатке реализовати својом јавном делатношћу на основу усвојених планова и програма рада.
   

Занимљиви експонати

Занимљиви експонати

Print Friendly, PDF & Email