Featured newsLegatiVesti

Legat profesora Darka Tanaskovića

Profesor Darko Tanasković poklonio je za svoj legat u „Adligatu” još više od tri hiljade i pet stotina publikacija iz svoje lične biblioteke.

Knjige su preuzete iz njegovog kabineta na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na kojem je dugo predavao. Profesor Tanasković je zbirku knjiga, časopisa i drugih materijala koje je poklonio, sakupljao duže od četrdeset godina. Naročito su značajne zbirke publikacija turkologije i arabistike, među najboljim u regionu.

„Najviše materijala za zbirku turkologije nabavio sam dok sam bio ambasador u Ankari. Bilo je to više desetina kutija knjiga koje sam kasnije preneo u Beograd“, kaže profesor Tanasković. „Ti materijali bili su mi dragoceni za moj rad, a veoma se radujem što će sada u Adligatu, instituciji kojoj izuzetno verujem, biti na opštu korist drugim istraživačima i studentima.“

Pored knjiga, profesor Tanasković poklonio je i mnoštvo drugih predmeta: diplome, zahvalnice, fotografije sa značajnim ljudima koje je sretao tokom duge i uspešne karijere.

„Naročito su nam bile zanimljive fotografije sa papom, s obzirom na to da je profesor Tanasković bio ambasador u Vatikanu, ali i sa predsednicima i uglednicima raznih drugih država, na primer sa predsednikom Azerbejdžana, što je nama posebno interesantno s obzirom na zbirku o ovoj zemlji koju imamo…“ kaže Lora Mitić, istoričarka umetnosti, jedna od zaposlenih na sređivanju i obradi primljenih materijala i dodaje: „Veoma je značajan i jedan list persijskog rukopisa iz 18. veka koji je poklonio profesor Tanasković, kao i umetnička dela iz Tunisa.”

„Velika većina materijala koje je poklonio profesor Tanaskovića ne može se nigde nabaviti niti koristiti. To su izuzetno retke knjige i časopisi i muzeološki veoma atraktivni predmeti“, kaže Viktor Lazić, predsednik Adligata i dodaje: „Profesor Tanasković je počasni član-osnivač Adligata. Nijednom profesoru nije lako da, posle toliko godina, napusti svoj kabinet na fakultetu. To je posebno slučaj sa profesorom Tanaskovićem, o kojeg se fakultet ogrešio. Sada dolazi novi period njegovog života i rada, a mi smo ponosni što ćemo se upravo mi brinuti o najdragocenijem što jedan profesor poseduje – njegovoj biblioteci. Knjige prevoda srpskih autora na turski i arapski jezik naročiti su rariteti, kao i knjige sa posvetama najznačajnijih arapskih i turskih pisaca, recimo Orhana Pamuka.“

Sažeta biografija profesora Tanaskovića

Darko Tanasković (1948) je srpski islamolog, filolog orijentalista, univerzitetski profesor, književnik, književni prevodilac, diplomata Savezne Republike Jugoslavije i ambasador Srbije pri Unesko. Profesor Tanasković je predavao, između ostalog, arapski jezik, arapsku književnost, turski jezik, uvod u orijentalnu filologiju, zatim persijsku književnost, osnove islamske civilizacije, islam i hrišćanstvo, uvod u uporednu gramatiku semitskih jezika, lingvističku arabistiku. Bio je upravnik Katedre za orijentalistiku, prodekan Filološkog fakulteta i predsednik Saveta i Upravnog odbora Filološkog fakultet. Tokom parofesorske karijere je po pozivu predavao na mnogim univerzitetima u regionu i svetu. Bio je ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Republici Turskoj, Azerbejdžanu, Vatikanu i pri Malteškom viteškom redu kao i ambasador Srbije pri UNESKO, a smatra se da je upravo on u velikoj meri zaslužan za blokiranje prijema Kosova u ovu organizaciju. Objavio je preko 600 naučnih i stručnih radova, od kojih su mnogi prevedeni i objavljeni na stranim jezicima. Član je Izvršnog komiteta Evropskog univerziteta u Rimu, član Evropske akademije nauka i umetnosti u Salzburgu, zatim član udruženja književnih prevodilaca, Udruženja književnika Srbije i srpskog PEN- kluba, te član Upravnog odbora SKZ, Matice srpske i Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Počasni je član Udruženja Adligat i član Izvršnog saveta ovoe institucije. Govori francuski, engleski, arapski, turski, italijanski i ruski jezik, a obrazovanje je stekao i u klasičnim jezicima poput starogrčkog i latinskog. Nosilac je Sretenjskog ordena i crkvenog ordena Svetog Save, a odlikovao ga je i Papa Pije IX.

image_pdfimage_print

Komentariši