Ima mnogo ljudi koji čitaju da ne bi morali misliti.    Džordž S. Lihtenberg

Uprava i Osnivači

Udruženje ima redovne i počasne članove, kao i prijatelje udruženja (pridružene članove).

Zlatnu člansku kartu dobijaju članovi koji, umesto redovne propisane članarine, uplaćuju trideset evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti zarad lakšeg pokrivanja svakodnevnih aktivnosti Udruženja.

Članstvo u Udruženju razlikuje se od članstva u Biblioteci, koje je otvoreno za sve koji plaćaju članarinu i poštuju Pravilnik rada Biblioteke i Muzeja.

Predsednik:

Viktor Lazić

Potpredsednici:

Gorica Lazić, Branislav Lazić

Upravni odbor:

Viktor Lazić, Gorica Lazić, Branislav Lazić, Ileana Čura-Sazdanić, Milovan Danojlić, Mirjana Vuisić, Ljubivoje Ršumović

Pomoćnik za tehničke poslove:

Stefan Dvorančić

Članovi osnivači - inicijatori osnivanja Udruženja:

Viktor Lazić, Branislav Lazić, Gorica Lazić, Zorica Vuković-Vujović

Počasni članovi - osnivači: Sima Avramović, Momir Alvirović, Dušan Bataković †, Danilo Basta, Matija Bećković, Vasilije Vince Vujić, Vukica Bešević, Stanoje Bingulac, Svetlana Bingulac, Mirjana Bulatović, Milan Varadinović, Branislav Veljković, Mirjana Vuisić, Dušica Vuković-Bogdanović, Svetlana Gradinac, Milovan Danojlić, Aleksandra Dvorančić, Milan Dobričić, Filip David, Dragoslava Živanov, Pero Zubac, Srba Ignjatović, Miloš Jevtić, Miloš Janković, Vladeta Jerotić †, Mihajlo Jovanović, Vera Dražić-Jovanović †, Nenad Jovanović, Emir Kusturica, Nikola Kusovac, Jovica Krtinić, Tanja Kragujević, Vera i Danica Leko, Dragan Mraović, Dragoslav Mihajlović, Svetlana Mirčov, Miloš Nemanjić †, Miodrag Pavlović †, Kristina Pavlović, Uroš Petrović, Božidar Pešev, Radosav Pušić, Ljubivoje Ršumović, Ljubomir Simović, Srđan Stojančev, Nevenka Tadić, Ivo Tartalja, Dragica Topalović †, Branislav Topalović †, Ileana Čura-Sazdanić †, Snežana Štetić

Prijatelji Udruženja:

Vanja Bulić, Dragan Vujović, Porodica Vlahović, Mile Davidović, Porodica Dvorančić, Radomir Putniković, Rajko Petrov Nogo, Grozdana Olujić, Dejan Papić, Madlena Pavlović, Biserka Rajčić, Dejan Ristić, Porodica Svrkota, Dimitrije Stefanović, Borjanka Trajković, Marko Jelić, Vladeta Jerotić, Brigita fon Kan, Đurđija Kulhejn, Ivan Lazarević, Porodica Lazović, Agim Maloku, Zdravka Marjanović, Ivan Ninić, Porodica Fajgelj

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll

Zanimljivi eksponati

 • Budistički molitvenik iz Mijanmara, oslikan sa jedne strane životopisom Bude, a sa druge rukom ispisanim molitvama. Na koricama se nalaze bakarne figure slonova. Nabavljen je za Muzej u džunglama severnog Mijanmara.  

  Molitvenik iz Mijanmara

 • Rukopis pesme ser Tina Ujevića  

  Rukopis Tina Ujevića

 • Moltivenik sa Šri Lanke, zbog visokih temperatura blizu pojasa ekvatora, monasi često prave knjige u obliku lepeze, tako da se vernici, između čitanja molitvi, knjigom mogu i rashladiti

  Moltivenik u obliku lepeze

 • Deo naše zbirke ratnih izdanja štampanih na Krfu, čiju je digitalizaciju organizovala Britanska biblioteka iz Londona uz saradnju sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“

  Ratna izdanja sa Krfa

load more / hold SHIFT key to load all load all
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers