Ono što mi se sviđa kod dobrog pisca nije ono što govori, već ono što šapuće.   Logan P. Smit

Ciljevi i zadaci Udruženja

Udruženje ”Adligat” je osnovano kako bi unapredilo kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju naše zemlje, ali i drugih naroda i zemalja. Baštinimo i promovišemo kulturno i umetničko blago svoje zemlje, ali i svih drugih država sveta, uz stalnu međunarodnu razmenu i saradnju.

Glavni zadatak Udruženja je formiranje i uspešno poslovanje Biblioteke Lazić (od 1882), Muzeja srpske književnosti i Muzeja knjige i putovanja.

 Po statutu, Udruženje je osnovano radi ostvarivanja sledećih ciljeva i zadataka:

Opšti ciljevi

 • Promocija kulture, umetnosti, nauke i znanja uopšte, kao vrhunskih vrednosti čovečanstva;
 • Predstavljanje Srbije i srpskog naroda putem duhovnog stvralaštva i umetničkih, kulturnih i naučnih vrednosti;
 • Međunarodna saradnja sa drugim kulturama, državama i narodima iz celog sveta i njihovo predstavljanje u Srbiji;
 • Promocija knjige i čitanja među svim kategorijama stanovništva, sa posebnim osvrtom na zaštićene kategorije;
 • Očuvanje i širenje duha tolerancije i različitosti;
 • Razvoj pozitivnog odnosa prema kulturi, umetnosti, nauci i toleranciji različitosti;
 • Pomoć i organizovanje naučnog i stručnog istraživanja u oblasti kulture, umetnosti i nauke;
 • Izgradnja i očuvanje svesti o značaju kulture, nauke i umetnosti;
 • Očuvanje i promocija pisane reči i zaštita autorskih prava;
 • Edukacija i stručno usavršavanje, organizovanje kongresa, seminara, radionica i predavanja, uz učešće specijalizovanih stručnjaka;
 • Podsticaj obrazovanja mladih, a posebno dece zaštićenih ili manjinskih kategorija stanovništva;
 • Podsticanje zaštite i održivog korišćenja prirode i kulturnog nasleđa;
 • Omasovljavanje učešća građana u kulturnim i umetničkim aktivnostima;
 • Poboljšanje uslova za bavljenje kulturom i umetnošću;
 • Unapređenje i očuvanje kulturnih i umetničkih vrednosti i pomoć pri njihovom stvaranju;
 • Promocija saznajnih putovanja i kulturnog turizma; promocija individualnih putovanja, tzv. bekpeker-turizma;
 • Domaća i međunarodna institucionalna saradnja sa nevladinim sektorom, drugim organizacijama i javnim ustanovama iz oblasti kojima se bavi Udruženje (biblioteke, muzeji, pozorišta, umetničke galerije, itd.);
 • Promocija održivog razvoja i ekološke svesti stanovništva;
 • Druge aktivnosti, uključujući humanitarni rad na drugim poljima, koje su u funkciji ostvarivanja osnovnih ciljeva Udruženja.

 

Posebni ciljevi

 • Očuvanje Biblioteke Lazić (od 1882), njeno unapređenje, omogućavanje javnog korišćenja fondova i prezentacija fondova u javnosti;
 • Stvaranje Muzeja knjige i putovanja, Muzeja srpske književnosti i/ili muzejskih (izložbenih) postavki u okviru Biblioteke Lazić;
 • Stvaranje zbirke biblioteka-legata važnih intelektualaca ili porodica i čuvanje tih kolekcija u njihovoj celosti za sledeće generacije;
 • Stvaranje Muzeja Novosadske racije u Novom Sadu ali i drugih muzeja i biblioteka širom Srbije;
 • Pomoć drugim bibliotekama, muzejima i sličnim institucijama;
 • Stvaranje zbirki strane knjige, publikacija iz svih zemalja i svih kultura sveta, predstavljanje celokupne ljudske civilizacije, istorije i kulture putem pre svega knjiga, a zatim i drugih predmeta;
 • Stvaranje zbirki ugrožene literature i predmeta, a posebno stare i retke knjige, literature o manje poznatim državama i narodima, zabranjene i cenzurisane literature, u okviru Biblioteke Lazić;
 • Staranje o poverenim legatima, itd., u okviru Biblioteke Lazić;
 • Očuvanje i promocija srpske kulture;
 • Promocija slovenskog povezivanja i stvaranje sveslovenske biblioteke;
 • Očuvanje sećanja na važne ličnosti iz oblasti kulture, umetnosti i nauke, posebno sa teritorije Srbije, koje su na neki način povezane sa Udruženjem, ali i drugih važnih ličnosti iz srpske i svetske istorije;
 • Očuvanje tradicije sećanja na porodicu Lazić;
 • Osmišljavanje revitalizacije kulturološke i turističke ponude Srbije i kulturološka reafirmacija Srbije u međunarodnim okvirima;
 • Promocija kulturnih prava i prava na duhovni razvoj zaštićenih kategorija stanovništva (deca, tinejdžeri, studenti, penzioneri, invalidi, nacionalne manjine, itd.).

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka, Udruženje, naročito:

 • organizuje rad i aktivnosti Muzeja knjige i putovanja;
 • organizuje rad i aktivnosti Muzeja srpske književnosti;
 • organizuje rad i aktivnosti Biblioteke Lazić (od 1882)
 • organizuje rad i aktivnosti Muzeja Novosadske racije u Novom Sadu
 • organizuje stručne sastanake, seminare, kongrese, predavanja i multimedijalne promocije u zemlji i inostranstvu;
 • vrši usmeravanje i edukovanje kadrovskog potencijala radi razvoja i unapređenja kulture, umetnosti i međunarodne saradnje;
 • angažuje svoje resurse u izradi naučnih, informatičkih i drugih projekata iz datih i srodnih oblasti;
 • prikuplja, čuva i obrađuje književnu, naučnu, stručnu i ostale vrste literature;
 • podstiče međunarodnu razmenu i unapređuje međunarodnu saradnju;
 • obezbeđuje pružanje profesionalne pomoći;
 • sarađuje sa drugim udruženjima iz istih i srodnih oblasti, kao i sa drugim organizacijama u zemlji i u svetu;
 • sarađuje sa medijima radi popularizacije kulture, umetnosti i međunarodne saradnje i informisanja javnosti o radu i rezultatima Udruženja.

Udruženje organizaciono objedinjuje i stručno usmerava rad članova Udruženja.

Udruženje će svoje ciljeve i zadatke realizovati svojom javnom delatnošću na osnovu usvojenih planova i programa rada

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll

Zanimljivi eksponati

 • Iz naših arhiva Živojina Mišića, posmrtni govor i telegrami saučešća njegovoj udovici.  

  Arhiva Živojina Mišića

 • Moltivenik sa Šri Lanke, zbog visokih temperatura blizu pojasa ekvatora, monasi često prave knjige u obliku lepeze, tako da se vernici, između čitanja molitvi, knjigom mogu i rashladiti

  Moltivenik u obliku lepeze

 • Knjiga od niza štapića od bambusa, povezanih tkaninom, konfucijanski manastir, Kina

  Knjiga od bambusa

 • Rukopis pesme ser Tina Ujevića  

  Rukopis Tina Ujevića

load more / hold SHIFT key to load all load all
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers