Ima mnogo ljudi koji čitaju da ne bi morali misliti.    Džordž S. Lihtenberg

Tematske kolekcije

Fond Biblioteke je podeljen u više desetina kolekcija, koje sačinjavaju više od stotinu podkolekcija. Ovde izdvajamo nekoliko najznačajnijih celina.

 

Kolekcija stare i retke knjige

Zaseban fond stare i retke knjige sadrži više od tri stotine publikacija štampanih pre 1800. godine, zaseban fond srpske stare knjige štampane pre prihvatanja Vukove reforme 1867, kao i više od deset hiljada retkih knjiga.

U našem fondu nalaze se i pojedini dokumenti iz XIV veka koji su od velikog značaja za srpsku istoriju.

 

Kolekcija ratnih izdanja

U fondu Biblioteke se nalazi posebna kolekcija ratne štampe. Posebno je bogata kolekcija Prvog svetskog rata, sa više od 300 knjiga i više od 1.000 brojeva periodike u periodu 1914-1918 godina. Radi se većim delom o retkim materijalima koji i po zakonu imaju status kulturnog dobra. Digitalizaciju većeg dela tog fonda organizovala je Britanska biblioteka u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“. Značajna je i kolekcija materijala iz Drugog svetskog rata, i publikacija štampanih tokom 1999. godine.

 

Kolekcija minijaturnih knjiga

Kolekcijju od više od 500 minijaturnih knjiga kruniše jedna od najmanjih knjiga na svetu, veličine svega 3,5 milimetara.

 

Kolekcija svetskih religija

Ovu kolekciju čini nekoliko zasebnih celina posvećenih različitim denominacijama hrišćanstva, te budizmu, hinduizmu, islamu itd. Postoji zasebna kolekcija Svetih pisama, sa više od četiri stotine Biblija na različitim jezicima, kao i kolekcija Kurana, sa prevodima na pedesetak jezika.

Pošto je Biblioteku Lazić osnovao sveštenik Mihajlo Lazić u XVIII veku, posebno je obimna i značajna kolekcija pravoslavne literature, sa više hiljada naslova, uključujući crkvene knjige pre 1800. i zasebnom kolekcijom Manastira Hilandar sa kojim naše Udruženje sarađuje od svog osnivanja. Postoje zasebne kolekcije srpskog, ruskog i afričkog pravoslavlja.

U fondu se mogu naći retke publikacije donete iz celog sveta malo poznatih religija.

 

Kolekcija komunizma „Živojin Vuković“

Tokom masovnog uništavnja komunističke literature, Biblioteka je pokušala da nešto od tog materijala sačuva za sledeće generacije kao materijalni dokaz jednog vremena i jednog načina razmišljanja. Tako je nastala jedna od najvećih kolekcija komunizma na ovim prostorima, koja broji više hiljada knjiga. Kolekcija nosi naziv po Živojinu Vukoviću, časnom komunisti čije su knjige važan deo kolekcije. Živojin Vuković je učestvovao na više od 20 dobrovoljnih radnih akcija (17 puta proglašavan udarnikom), bio je profesor marksizma radnicima i dugogodišnji predsednik radničkog saveta jednog od giganata komunističkog razvoja – preduzeća Trudbenik. U fondu se nalazi i fotografija sa potpisom J.B. Tita, poklon Vlade Šestana, šefa kabineta Josipa Broza.

 

Kolekcija prava, ekonomije, politike i sociologije

Podkolekcija pravne literature sa više od dvadeset hiljada bibliografskih jedinica jedna je od značajnijih u regionu. Formirana je zahvaljujući Advokatskoj kancelariji „Lazić“ i Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Značajne donacije upućene su i od strane Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Osijeku. Digitalizaciju stare i retke pravne literature u našem fondu organizvala je Britanska biblioteka u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“. Za formiranje ovog fonda posebno se zahvaljujemo našem osnivaču, Svetlani Mirčov.

Podkolekcija ekonomije nastala je zahvaljujući našem osnivaču Mihailu Jovanoviću i danas broji više od deset hiljada bibliografskih jedinica.

Kolekcija sociologije nosi naziv po našem osnivaču, sociologu Milošu Nemanjiću, zahvaljujući kome je formirana i broji više od pet hiljada bibliografskih jedinica.

 

Kolekcija prirodnih nauka

Ovu kolekciju čini više od 200.000 bibliografskih jedinica, a posebno je značajna kolekcija ruske naučne periodike.

Kolekcija je podeljena na podkolekcije fizike, hemije, matematike, informatike, medicine itd. U fondu se mogu naći knjige iz različitih perioda za svaku od ovih tema, tako da se može pratiti istorijski razvoj ovih nauka.

Posebno je značajna kolekcija medicine, koja nosi naziv „Vukica i Ivo Bešević“ po jednom od najuspešnijih srpskih dečjih hirurga i njegovoj supruzi koja je njegovu ličnu biblioteku poklonila Biblioteci.

 

Kolekcija sporta i saobraćaja

To je jedna od većih takvih kolekcija u regionu, sa više hiljada publikacija o fudbalu, košarci, odbojci, šahu, plivanju, te određenim vrstama saobraćajnih sredstava (automobili, vozovi, avioni, brodovi itd).

Kolekcija je formirana uz pomoć Bona Fide Studio iz Londona.

 

Kolekcija domaćinstva

Kolekcija posvećenim domaćim radinostima (šivenje, tkanje i sl) sa zasebmom podkolekcijom knjiga o kulinarstvu, te posebnim kolekcijama knjiga posvećenim modi, lepom ponašanju, formiranju porodice itd.

 

Posebne kolekcije filatelije, numizmatike, značaka i gramofonskih pločaa

U fondu Biblioteke nalazi se 120.000 različitih poštanskih markica iz više od 800 zemalja i entiteta sveta, od kojih većina više ne postoji, kao i 5.000 primeraka štampanog i oko 3.000 primeraka kovanog novca. 

U fondu postoji i posebna kolekcija gramofonskih ploča, ali i gramofonskih uređaja, kao i kolekcija značaka.

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll

Zanimljivi eksponati

 • Рукопис књиге “Споредно небо“ Васка Попе и књиге са његовим посветама, Легат Миодрага Павловића.  

  Rukopis Vaska Pope

 • Deo naše zbirke ratnih izdanja štampanih na Krfu, čiju je digitalizaciju organizovala Britanska biblioteka iz Londona uz saradnju sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“

  Ratna izdanja sa Krfa

 • Knjiga od niza štapića od bambusa, povezanih tkaninom, konfucijanski manastir, Kina

  Knjiga od bambusa

 • Rukopis pesme ser Tina Ujevića  

  Rukopis Tina Ujevića

load more / hold SHIFT key to load all load all
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers