Budite pažljivi tokom čitanja knjiga o zdravlju. Možete umreti zbog štamparske greške.   Mark Tven

Kolekcije određenih zemalja

Najveći deo fonda Biblioteke je podeljen po kontinentima i zemljama o kojima knjige govore. U okviru svake pojedinačne zemlje materijal je podeljen po temama, uglavnom na književnost, istoriju, geografiju, umetnost, učenje jezika i sitni propagandni materijal (razglednice, karte, prospekti) i opšte. Knjige su sakupljane najvećim delom u samim zemljama o kojima govore. Pošto su sakupljane širom sveta, kako u metropolama, tako i u džunglama, često predstavljaju retkost i u tim zemljama.

 

Kolekcija Srbije

Kolekcija Srbije je središnja kolekcija Biblioteke. Trenutno se u njoj nalazi više od 70.000 publikacija srpske etnografije, istorije, umetnosti, geografije i književnosti. Tokom sakupljanju materijala posebno se obraća pažnja na knjige sa autogramom autora i na knjige o Srbiji ili srpskih autora štampane ili prevedene u inostranstvu (serbika). U Biblioteci se formira posebno odeljenje srpske dijaspore, koje u svom fondu već ima oko 5.000 bibliografskih jedinica.

 

Kolekcija Azije

To je jedna od najboljih kolekcija Azije na ovim prostorima. Skoro sve države Azije imaju svoje zasebne podkolekcije, kao na primer Kina (3000 publikacija), Indija (2.000 knjiga), kao i Tajland, Kambodža, Indonezija, Kazahstan, Azerbejdžan, Mongolija, Laos, Koreja, Mjanmar itd. Pored knjiga o ovim zemljama, u fondu se nalazi i veliki broj publikacija na lokalnim azijskim jezicima kao i knjiga na neobičnim materijalima (bambus, palmino lišće, izmet slona, tikovo drvo itd).

 

Kolekcija Australije i Okeanije

Oko 600 knjiga o Australiji i okolnim državama predstavlja važan izvor znanja za svakog koga zanima ovaj deo sveta. Posebno je retka kolekcija knjiga o Aboridžinima. 

 

Kolekcija Južne i Severne Amerike

Ovu kolekciju čini oko 30.000 knjiga. Najveće podkolekcije su posvećene Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Značajna je i kolekcija o Karipskim ostrvima i zasebna kolekcija posvećena Južnoj Americi.

U fondu se nalazi specijalizovana biblioteka kanadistike sa više od 3.000 naslova; najveća i najkvalitetnija takva kolekcija u regionu.

 

Kolekcija Afrike

Kolekcija knjiga ovom kontinentu čini jednu od najboljih kolekcija publikacija o Africi u ovom delu Evrope, sa više od 20.000 bibliografskih jedinica.

Formirane su posebne podkolekcije Severne, Južne, Istočne, Centralne i Zapadne Afrike.

Ističemo podkolekciju Egipta sa sekcijom o Koptima koju organizuje Američki univerzitet u Kairu, podkolekciju Etiopije dogovorenu sa Narodnom bibliotekom Etiopije u Adis Abebi uz podršku srpske ambasade i diplomate Orete Jovanović i podkolekciju Sudana dogovorenu sa srpskim počasnim konzulom u Kartumu, gospodinom Ahmedom Abdelom Muhamedom.

 

Kolekcija Evrope

Ovo je najveća kolekcija u Biblioteci, sa velikim podkolekcijama svih evropskih država, a posebno Rusije, Francuske, Nemačke i Engleske. Zanimljive su značajne kolekcije o manjim državama, kao na primer o Malti, Irskoj, Holandiji, Belgiji, Luksemburgu, Lihtenštajnu, Monaku, Sloveniji (najbolja u regionu) itd.

Kolekcija Evrope je podeljena na sledeće celine: Južna Evropa, Severna Evropa, Istočna Evropa i Rusija, Zapadna Evropa.

Biblioteka se specijalizuje za fondove knjiga istočnoevropskih država i germanistike.

Posebno je značajna kolekcija slavistike, zahvaljujući legatima prof. Bogdana Terzića i Nikole Medvedeva. Zahvaljujući Legatu Petera Urbana u našem fondu se nalazi jedna od najboljih kolekcija publikacija o Čehovu na svetu.

Kolekcija o Rusiji je formirana u dogovoru sa više ruskih institucija, tokom posebnog istraživačkog putovanja u 63 provincije Ruske federacije; sadrži više od 100.000 publikacija, uz posebnu kolekciju mapa, prospekata i razglednica.

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll

Zanimljivi eksponati

 • More bez primorja, Janko Veselinović, sa posvetom pisca tastu Miloša Crnjanskog  

  More bez primorja, sa posvetom pisca

 • Arhiva Uroša Predića, među 1700 dokumenata nalaze se dopisnice Laze Kostića, Steve Todorovića, Stevana Mokranjca, Paje Jovanovića i mnogih drugih istaknutih intelektualaca  

  Arhiva Uroša Predića

 • Budistički molitvenik iz Mijanmara, oslikan sa jedne strane životopisom Bude, a sa druge rukom ispisanim molitvama. Na koricama se nalaze bakarne figure slonova. Nabavljen je za Muzej u džunglama severnog Mijanmara.  

  Molitvenik iz Mijanmara

 • Rukopis pesme ser Tina Ujevića  

  Rukopis Tina Ujevića

load more / hold SHIFT key to load all load all
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers