Najbolji prijatelj mi je onaj ko mi pruži knjigu koju nisam čitao.    Abraham Linkoln

Under konstrakšn

Under konstrakšn

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Ladbrokes Review L.BetRoll

Zanimljivi eksponati

 • Deo naše zbirke ratnih izdanja štampanih na Krfu, čiju je digitalizaciju organizovala Britanska biblioteka iz Londona uz saradnju sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“

  Ratna izdanja sa Krfa

 • Rukopis pesme ser Tina Ujevića  

  Rukopis Tina Ujevića

 • Budistički molitvenik iz Mijanmara, oslikan sa jedne strane životopisom Bude, a sa druge rukom ispisanim molitvama. Na koricama se nalaze bakarne figure slonova. Nabavljen je za Muzej u džunglama severnog Mijanmara.  

  Molitvenik iz Mijanmara

 • Iz naših arhiva Živojina Mišića, posmrtni govor i telegrami saučešća njegovoj udovici.  

  Arhiva Živojina Mišića

load more / hold SHIFT key to load all load all
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
United Kingdom BetRoll Bookmakers